workers compensation attorney
san jose attorney, san jose lawyer
ontario attorney, ontario lawyer
anaheim lawyer, anaheim attorney

Luật sư California có kinh nghiệm

Công ty luật của chúng tôi cung cấp đại diện pháp lý và tích cực cho các thương tích lao động, thương tích cá nhân, hoặc tranh chấp về luật lao động khắp Fremont và Ontario ở California.

 
BỒI THƯỜNG LAO ĐỘNG >

BỒI THƯỜNG LAO ĐỘNG

Chúng tôi đại diện cho khách hàng có thương tích liên quan đến công việc:

 • Những vụ tai nạn ô tô

 • Chấn thương chuyển động lặp đi lặp lại

 • Bệnh nghề nghiệp và hơn thế nữa

Tìm hiểu thêm

CHÂN THƯƠNG CA NHÂN >

CHÂN THƯƠNG CA NHÂN

Liên hệ với luật sư càng sớm càng tốt khi bạn bị thương do:

 • Tai nạn xe hơi hoặc người đi bộ

 • Sản phẩm bị lỗi

 • Chó cắn

 • Chấn thương công trường xây dựng

Tìm hiểu thêm

LUẬT LÀM
VIỆC >

LUẬT LÀM VIỆC

Luật sư của chúng tôi bảo vệ những người lao động phải chịu:

 • Phân biệt đối xử tại nơi làm việc

 • Quây rôi tinh dục

 • Khiếu nại tiền lương

 • Chấm dứt sai

Tìm hiểu thêm